header-logo2.png dogalgazfirmalari.com

EPDK'nın yayınladığı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğine göre İç tesisat ve servis hatları sertifikası; şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı servis hatları ve iç tesisat ile ilgili proje, müşavirlik, kontrol, yapım, denetim, servis, bakım-onarım hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını gösteren, dağıtım şirketleri ile yetki belgesi sahibi resmi veya özel şirketler tarafından düzenlenen ve ilgili dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde geçerli olan ve gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir.”

Yetkili firmalar bulundukları bölgede doğalgaz tesisatı yapmaya tek yetkili gerçek veya tüzel kişilerdir.

Doğalgaz'a geçişte ya da tadilat işlerinizde seçtiğiniz doğal gaz firmasının yetkisinin olup olmadığını mutlaka sorun!

Türkiye geneli yetkili firma listesini görmek için tıklayınız.